Skip to content

Нормативно-правовий акт україни

Скачать нормативно-правовий акт україни PDF

Види нормативно-правових акт, їх юридична сила. Нормативно-правовий акт акт це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими суб’єктами правотворчості у визначених законом нормативно-правовий і формі, який встановлює, змінює, припиняє чи конкретизує норми права та розрахований на багаторазове використання. До україни підзаконних україни правових актів відносяться (в порядку зменшення їх юридичної нормативно-правовий – постанови Верховної Ради України та укази Президента України; – постанови Кабінету Міністрів України; – нормативно-правові акти (накази, правила, нормативно-правовий, удостоверение по пожарной безопасности образец, порядки.

Підзаконний нормативно-правовий акт. Його характерні риси визначаються тим, що він, з одного боку, україни одним з джерел права, а з іншого - різновидом правових актів. Тут найдется полное раскрытие акт -Нормативно-правовий акт – основна форма права в Україні.

Поняття, види і призначення нормативно-правових актів як головного юридичного джерела і форми права; принципи вступу в дію, втрата ними юридичної сили; систематизація. Закон і підзаконний акт: ознаки, реквізити, межі дії у часі, просторі і. Дані методичні рекомендації розроблені для працівників юридичних служб органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з метою підвищення правових знань та подальшого використання при здійсненні своїх функціональних обов’язків.

Основні нормативно-правові акти за галузями законодавства іменуються галузевими кодексами (Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс. Адміністративний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс, Адміністративно-процесуальний кодекс та ін.).

Сінькевич О. Щодо особливостей норм конституційного права України // Право України. - №11, - С Види правових актів за суб'єктами нормотворчості в Україні: Верховна Рада України - закони і постанови; - Верховна Рада Автономної Республіки Крим - постанови (з питань, що носять нормативно-правовий характер) і рішення (з питань організаційно-розпорядч.

Виды нормативно-правовых актов в Украине. Как уже было отмечено, единственным источником права Украины является нормативно-правовые акты. Такие акты принимаются различными государственными органами или должностными лицами. Это обстоятельство, а также содержание предписаний Конституции Украины, касающиеся определенных видов нормативно-правовых актов, обусловливающих их неодинаковую юридическую силу.  Нормативно-правовые акты Украины, которые не имеют юридической силы закона, являются подзаконными.

К числу подзаконных нормативно-правовых актов относятся (в порядке убывания их юридической силы). Нормативно-правовий акт використовується як основна форма права в країнах з так званим “писаним” правом, до яких відноситься і Україна.

Його характерні риси визначаються тим, що він, з одного боку, є одним з джерел права, а з іншого - різновидом правових актів. Нормативно-правовий акт - це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими суб’єктами правотворчості у визначених законом порядку і формі, який встановлює, змінює, припиняє чи конкретизує норми права та розрахований на багаторазове використання.

Нормативно-правовий акт — письмовий документ, виданий в установленому порядку компетентним органом держави, що містить правові норми загального характеру. Нормати́вно-правови́й а́кт — офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими на це суб’єктами нормотворчості у визначеній формі та за встановленою процедурою, спрямований на встановлення, зміну або скасування норм права.

Іншими словами, нормативно-правовий акт — це документ, прийнятий у визначеному порядку компетентним органом публічної влади, у якому містяться норми права. Правовий акт це волевиявлення (рішення) уповноваженого суб'єкта права, що регулює суспільні відносини за допомогою встановлення (зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, а також визначення (зміни, припинення) на основі цих норм прав і обов'язків учасників конкретних правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне ними правопорушення.

EPUB, PDF, txt, djvu