Skip to content

Акт ревізії-це

Скачать акт ревізії-це doc

Ревизия – это процедура, которая необходима предприятию с целью проверки фактического ревізії-це денежных средств и имущества. У разі проведення посадовими особами служби і залученими спеціалістами ревізії в складі групи акт ревізії підписується керівником групи. Акт ревізії фінансово-господарської діяльності і його зразок або бланк ревізії-це, каси установи, магазину, організації чи підприємства.

Акт ревізії - службовий двосторонній документ, який стверджує акт проведення комплексної, акт чи акт ревізії, що відображає її результати  Наказ від р. На основі акту приймається рішення про усунення порушень, відшкодування матеріальних збитків, притягнення до відповідальності ревізії-це осіб.

Акт ревізії - документ, що узагальнює результати ревізії, в якому фіксується стан виробничої і фінансово-господарської діяльності організації, відображаються як виявлені недоліки, порушення чинних законів, положень, інструкцій і випадки зловживань, розкрадань та нестач, так і позитивні сторони виробничої діяльності об'єкта, що перевіряється.

Акт ревізії складається з трьох основних частин: вступної, основної (описової), заключної (підсумкової). Акт ревізії фінансово-господарської діяльності і його зразок або бланк складання, каси установи, магазину, організації чи підприємства. Работа по теме: tfgk теорет_питання.

Глава: Акт ревізії, його структура і зміст.. ВУЗ: КНТЭУ. Однією із важливих процедур ревізії є узагальнення і систематизація результатів контролю, необхідних для складання акта ревізії фінансово-господарської. Акт ревізії – не лише перелік допущених порушень і окремих неказенних операцій. Він є підставою для формування висновків про роботу підприємства, як в цілому, так і окремих його частин, а також матеріалом для оцінювання якості роботи керівника, головного бухгалтера та інших управлінців.

В актів ревізії виявлені факти порушень чи зловживань слід записувати так, щоб за кожним з них можна було відповісти на запитання: що порушено (Закон, наказ. Акт ревізії: як його складають які документи надати ревізорам як написати пояснення як діяти, коли не згодні з висновками ревізорів.

Оформлення результатів ревізії: Для відображення результатів комплексної ревізії складаються проміжні та загальний акти. Акт- це достовірний документ, в якому наводять перелік фактів виявлених порушень та недоліків і об'єктивно відображають наслідки ревізії (перевірки) -. - Позапланові — це ревізії, які проводять за спеціальними завданнями вищестоящих організацій або за вимогою органів суду і прокуратури. Залежно від повторюваності контрольних дій розрізняють  Акт підписують: керівник ревізійної групи (ревізор), керівник і головний бухгалтер об’єкта, що ревізувався.

На основі акту приймається рішення про усунення порушень, відшкодування матеріальних збитків, притягнення до відповідальності винних осіб.

fb2, EPUB, djvu, djvu